2-akusherlik va ginekologiya kafedrasidan e’lonlar!

89 Yangiliklar

E’LON

      2017-yil 22-iyun kuni ADTI 2-akusherlik  va   ginekologiya kafedrasi  dotsenti G Turayeva   “Ginekologiyada o’tkir qorin sindromi” mavzusida  davolash fakulteti  6- kurs talabalari uchun ochiq amaliy mashg’ulot o‘tkazadi.

Mashg’ulotda bachadondan tashqari homiladorlikni va tuxumdon apoplexiyasini tashxislanishi, zamonaviy davolash usullari haqida ma’lumot  beriladi. Shuningdek, mazkur kasallik bilan og‘rigan bemorlarni poststatsionar nazoratini va dispanser ro‘yxatga olish mezonlari o‘rgatiladi.

Mashg’ulot ADTI 2-akusherlik  va   ginekologiya kafedrasida  soat 12.30 da boshlanadi.

E’LON

      2017-yil 23-iyun kuni ADTI 2-akusherlik  va   ginekologiya kafedrasi  dotsenti    D Parpiyeva “Tug’ruqdan keyingi davrda yiringli septik kasalliklar” mavzusida  davolash fakulteti  6- kurs talabalari uchun ochiq mashg’ulot  o‘tkazadi.

Mashg’ulotda tug’ruqdan keyingi davrda yiringli septik kasalliklarni tashxislanishi, zamonaviy davolash usullari, ularning asoratlari haqida ma’lumot  beriladi. Shuningdek, mazkur kasallik bilan og‘rigan bemorlarni poststatsionar nazoratini va kontrasepsiya  mezonlari o‘rgatildi.

Mashg’ulot ADTI 2-akusherlik  va   ginekologiya kafedrasida  soat 8.30 da boshlanadi.

E’LON

      2017-yil 23-iyun kuni ADTI 2-akusherlik  va   ginekologiya kafedrasi  dotsenti    D Parpiyeva “Tug’ruqdan keyingi davrda yiringli septik kasalliklar” mavzusida  davolash fakulteti  6- kurs talabalari uchun ochiq mashg’ulot  o‘tkazadi.

Mashg’ulotda tug’ruqdan keyingi davrda yiringli septik kasalliklarni tashxislanishi, zamonaviy davolash usullari, ularning asoratlari haqida ma’lumot  beriladi. Shuningdek, mazkur kasallik bilan og‘rigan bemorlarni poststatsionar nazoratini va kontrasepsiya  mezonlari o‘rgatildi.

Mashg’ulot ADTI 2-akusherlik  va   ginekologiya kafedrasida  soat 8.30 da boshlanadi.

 

 

Е’lon

 

2017-yil 22-iyun runi ADTI 2-akusherlik va ginekologiea kafedrasi dotsenti

  1. Parpiyeva “Tuxuvdon kista va kistomalari” mavzusida davolash fakulteti

6-kurs talabalari uchun ochiq amaliy mashg’ulot o’tkazadi.

         Mashg’ulotda tuxumdonning yaxshi va yomon sifatli o’smalari

tashxislanishi, zamonaviy davolash usullari, ularning asoratlari xaqida ma’lumot

beriladi. Syuningdek, mazkur kasallik bilan og’rigan bemorlarni poststatsionar

nazoratini va dispenser ro’yxatga olish mezonlari o’rgatiladi.

         Mashg’ulot ADTI 2-akusherlik va ginekologiya kafedrasida soat 8.30 da

Boshlanadi.

 

 


Maqolaga ovoz bering:  

Do'stlaringizga ulashing: