Talabalar soni

2016-2017- o’quv yili uchun bakalavr bosqichidaqi  talabalar kontengenti 

2016-2017- o’quv yili uchun magstratura bosqichidaqi  talabalar kontengenti