Ochiq amaliy mashg’ulot o’tkazildi

40 Yangiliklar

     2018-yil  14-aprel yil nevrologiya kafedrasida assistenti O.Qo’chqarova tomonidan davolash fakulteti  507- guruh talabalariga  “Sezgi sferasi anatomiyasi, fiziologiyasi, tekshirish usullari va patologiyasi”  mavzusida ochiq amaliy mashg’ulot bo’lib o’tdi.

Do'stlaringiz bilan bo'lishing: