Patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasida ochiq ma`ruza

17 Yangiliklar

       2018-yil 12-fevralda ADTI patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasida stomatologiya fakulteti 3 kurs 1-oqimida (301, 302 – guruhlarida) «O`smalar. Epitelial va mezenximal, melanin hosil qiluvchi to`qima va nerv sistemasining o`smalari» mavzusida ochiq ma`ruza o’tkazildi.

 

    Bunda patologik anatomiya va sud tibbiyoti kafedrasi assistenti S.Asranov ularning – etio-patogenezi, morfogenezi, klassifikatsiyasi, klinikadagi ahamiyatlarini yoritib berdi.

Do'stlaringiz bilan bo'lishing: