O‘quv-uslubiy bo’limi

 

O`quv-uslubiy bo’lim boshlig’i 

NAZAROVA GULCHEXRA

USMANOVNA

Tel: 223-94-58

e-mail:mjpand@mail.ru

 

 
 
BO‘LIMVAZIFALARI VA MAJBURIYATLARI
 
 • O`quv jarayoniga oid me`yoriy hujjatlarni sifatli tayyorlanishini ta`minlash va o`quv jarayoniga to`laqonli tatbiq etish;
 • O`quv jarayonini sifatli tashkil qilish, o`quv ishlarini uslubiy jihatdan ta`minlash va takomillashtirish;
 • Institutda o`quv reja va dasturlar asosida o`quv ishlarini amalgam oshirish;
 • O`quv yillari uchun o`quv jarayoni jadvali, dars jadvallarini tuzish;
 • O`quv jarayoniga talabalar bilimini baholash va nazorat qilish bo`yicha reyting tizimini, test nazorati va boshqa o`quv jarayoni sifatini oshiruvchi samarali, progressi vusullarini tatbiq etish;
 • Institut hududidagi va joylardagi kafedralar, auditoriya fondlari va ma`ruzazallaridan to`g`ri foydalanishni ta`minlash va nazorat qilish;
 • Talabalarning o`zlashtirishi bo`yicha xulosalar chiqarish, joriy o‘zlashtirish va Yakuniy Davlat attestatsiyasi natijalarini tahlil qilish va ular asosida institut bo`yicha Kengashga hisobot tayyorlash;
 • Institutning Kengashi, rektorat majlislari,markaziy uslubiy hay`atga o`quvishlari bo`yicha ma`lumotlar va qarorlar loyihasini tayyorlash;
 • O`quv jarayonini tashkil etish va o`tkazish bo`yicha yuqori turuvchi tashkilotlarning buyruqlari, qarorlari, yo`riqxat, ko`rsatma va tavsiyalarini hamda ilmiy va rektorat kengashi qarorlarini, rektor va prorektor buyruk, farmoyish va joriy ko`rsatmalarini dekanat, kafedra va institutning boshqa bo`limlariga etkazish va ijrosini nazorat qilish;
 • O`quv jarayoni va uning moddiy-texnik bazasini rivojlantirish bo`yicha takliflar tayyorlashdaishtiro ketish;
 • Muddatli buyurtmalar: professor-o`qituvchijurnali, ma`ruzalarni qayd etish jurnali, o`qituvchining shaxsiy ish rejasi, reyting daftarchalari, talabalik guvohnomasi va o`quv blankalari bilan tegishli bo‘limlar va kafedralarni ta`minlanishini nazorat qilish;
 • Kafedra va fakultetlarda o`quvishlari gamutasaddilar bilan o`quv jarayoniga zamonaviy axborot-kompyuter va yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish bo`yicha davriyrav ishda seminarlar, konsultatsiyalar tashkil etish;
 • Talabalar kontingentini aniqlash;
 • Dekanatlar va kafedralarning yangi o`quv yiliga tayyorgarligini nazorat
 
 
o‘quv-uslubiyishlar
 
Institut tashkil topgan yili dastlab davolash fakulteti tarkibida48 ta kafedra ochilgan.Davolash fakultetiga professor K.A.Zufarov dekan lavozimiga tayinlangan va bu fakultetga 239 nafar talabaqabul qilingan.
Pediatriya fakulteti 1966-yilning 15 noyabrida Andijon davlat tibbiyot institutida O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlashVazirligining476-SH sonli buyrug‘i bilan tashkil qilingan. Fakultetning birinchi dekanieti bM.S. Soatov tayinlangan. 1972-yiliO‘rta Osiyo pediatriya instituti ochilishi munosabati bilan Andijon davlat tibbiyot institutida pediatriya fakulteti tugatilgan. Pediatriya fakultetida o`qiyotgan talabalar O`rta Osiyo meditsina pediatriya instituti (SAMPI) hozirgiToshPMI ga ko`chirilgan.
1976-yili institut moddiy texnika bazasinin gyuksalishi, Farg`ona vodiysi muassasalari uchun yuqori malakali pediatrlar tayyorlashnin gzaruriyati, Andijon davlat tibbiyot instituti klinikasi ochilishi munosabati va institut rektori Yu.O.Otabekovning tashabbusi bilan O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni saqlash Vazirligining 01/701-sonli buyrug‘iga asosan Andijon davlat tibbiyot instituti tarkibida qayta pediatriya fakulteti tashkil qilingan va qo`shimcha 12 takafedra ochilgan.
1999-yili Oliy hamshiralik ishi fakulteti ochilgan, fakultet dekani etib professor SH.K.Qodirov tayinlangan.
Davolash fakulteti qoshida 2001-yili kasb ta`limi (davolashishi) yo`nalishi ochildi va bu yo`nalishga mas’ul etib dotsent T.Saydullayev tayinlandi.
2001-yildan institutda magistratura bo‘limio chilib, unga professor K.T.Xudoyberdiyev bo‘lim boshlig‘i etib tayinlandi.
 
Fakultetlarning birinchi qaldirg‘ochlari:
Davolash fakultetida                           -1961-yili      -192 nafar
Pediatriya fakultetida                          – 1982-yili     -112nafar
Oliy hamshiralik ishida                      -2002-yili      – 8 nafar
Magistraturada                                      -2004-yili      – 16 nafar
Kasb ta’limi davolash ishi                 – 2008-yili     -15nafar
Institu ttashkil topgan yildan boshlab iqtidorli talabalarni tanlash gaalohida e`tibor berilgan. Barcha kafedralarda professor, dotsentlar iqtidorli talabalar bilan reja bo`yicha qo`shimcha darslar olib borganlar. Talabalarning intilishiga, qobiliyatiga va xohishiga qarab kafedralarda axborot texnologiyalari, chettillari va mutaxassislik fanlari bo`yicha qo`shimcha darslar tashkil qilinishi natijasida bugungi kunga kelib, aksariyat kafedralarning professor-o`qituvchilarini institut bitiruvchilari tashkil etadi.
Institutda yuqori malakali tibbiyot xodimlarini tayyorlashdail g`orfundamental vailmiy-amaliy tadqiqotlar tatbiq qilingan. Ijtimoiy-gumanitar, tibbiy-biologik vaklinik fanlar, jumladan, yuqumli kasalliklar, onalik va bolalikni muhofaza qilish kabi ilmiy-amaliy yo`nalishlar bo`yicha erishilgan fan yutuqlari, BMTning YUNISEF, bolalar fondi tomonidan kiritilgan zamonaviy yangiliklari, tasdiqqa asoslangan tibbiyot asoslari hamda tadqiqot natijalari talabalarga turlishakllarda, ilmiyseminar, qo`shimcha ma`ruza va o`quv-laboratoriya mashg`uloti tarzidao `tkazilmoqda, ilmiy-amaliya njuman materiallari sifatida yetkazilishi amalgaoshirilgan.
Ayniqsa, mustaqillik yillarida o`quv jarayonini yanada takomillashtirish maqsadida ko`plab ishlar amalga oshirildi.
Hozirgikunda institutda
 • Davolashishi
 • Pediatriyaishi
 • Stomatologiya
 • Kasb ta’limi (davolash ishi)
 • Tibbiy profilaktika ishi
 • Oliy hamshiralik ishi
 • Farmatsiya
Vrachlar malakasinioshirishvaqayta tayyorlash fakultetlari faoliyat yuritadi.
 
Andijondavlattibbiyotinstitutida 1955yildan hozirgi vaqtga qadar o‘quvishlari bo‘yicha prorektor lavozimida faoliyat ko‘rsatganlar
PROFESSOR-O‘QITUVCHILAR
 
Ismi-sharifi Yillar
1. Professor Yorqin Xolmatovich To`rakulov 1955-1959
2. Professor Valentina Abdullayevna Babayeva 1959-1961
3. Dotsent Ismoil Ibragimovich Ibragimov 1961-1963
4. DotsentUchqun G`aniyevich G‘aniyev 1963-1972
5. Professor Soatqul Usmanovich Jumaboyev 1972-1980
6. Professor Komil MirzayevichMirzayev 1980-1985
7. Dotsent MamatbotirOtaxonovichOtaxonov 1985-1986
8. Professor Mamazoir Axmedovich  Xo`jamberdiyev 1986-1996
9. Professor Qobil Qosimovich Qosimov 1996-2007
10. Professor Alisher Qayumovich Shadmanov 2007-2010
11. Professor Madamin Mo`minovich Madazimov 2010-2012
12. Professor Ibroxim Inamovich Alimdjanov 2012-2018
13 Professor  Arzikulov Abdurayim Shamshiyevich 2018-hozirgi kungacha
 
Andijon davlat tibbiyot institutida 1955-yildan to hozirgi vaqtga qadar o`quv bo`limi boshliqlari lavozimi daishlagan xodimlar
 
Ismi-sharifi Yillar
1. Dotsent Rumiy SaidSobirovich 1955-1969
2. DotsentMaxmudov Aripdjan Maxmudovich 1969-1970
3. Martyanov Yuriy Aleksandrovich 1970-1972
5. Dotsent Mamajanov Xasanboy Inamovich. 1973-1977
6. Xamrakulov Mo`ydin Xamroqulovich 1977-1980
7. Elkina Lidiya Aleksandrovna 1980-1984
8. Dotsent Legkoeva Galina Aleksandrovna 1984-1992
9. Dotsent Jalilov Tojidin Jalilovich 1992-1999
10. Abduraxmanova Mavluda Numanovna 1999-2005
11. DotsentAliyevXusniddinMaxmudovich 2005-2015
12. Yusupov Qahramon Muxiddinovich 2015-2016
13. Dotsent Inakova Barnoxon Baxodirovna 2016-2018
14. Dotsent Nazarova Gulchexra Usmanovna 2018-xozirgi kungacha
 
Dastlabki institut tashkil kilinganda fanlar bo‘yicha seksiyalar tashkil qilinib, ularni boshqarganlar ro‘yxati:
 
 1. Jarrohlik seksiyasi             -rais prof. Ya.Yasnogorodskiy
 2. Akusherlik-ginekologiya seksiyasi -rais dots. A.Yusupova
 3. Umumiyfanlarseksiyasi -rais dots. X.Yu.Musayev
 4. Pediatriya seksiyasi -rais dots. E.S.Etsina
 5. Mediko-biologikseksiyasi -rais prof. G. F. Korotko
 6. Terapiya seksiyasi -rais prof. R.Rasulov
 
Institutda o`quv-uslubiy ishlarni tashkil etilishi damarkazi yuslubiy hay`at va markaziy fanlar uslubiy hay`atlari faolishtiro ketmoqdalar. Markaziy uslubiy hay`atiga-o`quv ishlari bo`yicha prorektor raislik qilib kelmoqda.
Institutda quyidagi markaziy fanlar uslubiy hayt`atlari mavjud:
 1. Ijtimoiy-gumanitar fanlar bo`yicha markaziy uslubiy hay`at
 2. Tibbiy-biologik fanlar bo`yicha markaziy uslubiy hay`at
 3. Terapiya fanlari bo`yicha markaziy uslubiy hay`at
 4. Akusherlik-ginekologiya fanlar bo`yicha markaziy uslubiy hay`at
 5. Pediatriya fanlari bo`yicha markaziy uslubiy hay`at
 6. Jarrohlik fanlari bo`yicha markaziy uslubiy hay`at
 7. Yuqumli kasalliklar bo`yicha markaziy uslubiy hay`at
 
Markaziy uslubiy hay`atda o`quv-uslubiy qo`llanmalar, monografiya, darsliklar ko`rib chiqiladi va institut Kengashiga taqdim etiladi, bakalavriat hamda magistratura yo`nalishlaridagi o`quv-tarbiyaviy jarayon muhokama qilinadi.
Institut 1955-yildan  2016-yilgacha professor-o`qituvchilar tomonidan 60 tadarslik, 135 ta o`quv qo`llanma, 3025 tao`quv-uslubiy qo`llanmalar, 56tao`quv-uslubiy tavsiyalar,  182 taratsiona ltakliflar yaratildi.
Andijon davlat tibbiyot institutiga 1955-yildan 2016-yilga qadar qabul qilingan talabalar soni 32051nafar. Ulardan: davolash ishi yo`nalishiga – 20408, pediatriya ishi yo`nalishiga – 9324, oliyhamshiralikishiga – 568, kasbta`limiyo`nalishiga – 434nafar, magistraturaga esa – 1317nafar talaba qabul qilingan.
Institutda so`nggi yillarda o`quv jarayonining sifat va samaradorligini oshirish orqali raqobat bardosh tibbiyot sohasi mutaxassislarini tayyorlashuchun innovatsion ta`lim texnologiyalari bilan bir qatorda axborot kommunikatsion texnologiyalari va xorijiy tillarni o`rganishgah amal ohida e`tibor qaratilmoqda.
 
O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20 apreldagi PQ-2909 sonli“Oliy ta`lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi, qarori bo`yicha bajarilgan ishlar
      –asosiy o`quv binoning 2 ta ma`ruzalar zalida 2 ta elektrondoska va odam anatomiyasi kafedrasida1 tamultisensorlidisple yo`rnatilgan.
       Bioorganik va biologik kimyo kafedrasida tibbiy kimyo fanidan o`quv laboratoriyalari uchun 4 ta xona, biologik kimyo fanidan o`quv laboratoriyalari uchun 4 ta xona ajratildi, 2 ta sijihozlangan. Laboratoriya pasportlari tayyorlanib, topshirilgan. O`quv laboratoriya xonalari uchun kerakli laboratoriya anjomlari va reaktivlarga buyurtmalar berilgan. 2017-2018-o`quv yilida yangi ochilgan farmatsiya yo`nalishi uchun 1 672 200 so`mlik kimyoviy reaktivlar sotib olingan. Samarqand“XIMREAKTIVINVEST” kompaniyasidan 3 ta mo`rilishkafva 2 ta (25 lva 15 l) distillyatorlar  olib kelingan.
 
O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017yil 5maydagiPQ-2956-sonli “O`zbekiston Respublikasida tibbiy ta`lim tizimini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qarori bo`yicha quyidagi ishlar amalgaoshirildi.
 
       – institutda davolash, pediatriya, kasb ta`limi (davolashishi) yo`nalishlari o`qish muddati 7 yildan 6 yilga o`tkazildi. Bitiruvchi kurslar o‘quv reja va fan dasturlari qayta ko`rib chiqildi va takomillashtirildi.
       -davolash, pediatriya, kasb ta`limi (davolashishi), stomatologiya, tibbiy profilaktika ishi, farmatsiya ta`lim yo`nalishlarining 1-kurs talabalari uchun Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirliginng 2017-yil 22-avgustdagi №474-sonli buyrug`i bilan tasdiqlangan malaka talablari va fanda sturlari asosida ishchi fanda sturlari ishlab chiqilgan.
       -institutda o`quv jarayoniga zamonaviy innovatsion ta`lim texnologiyalari joriy qilindi, o`quv reja va dasturlarda mutaxassislik fanlarni ulushi60-65% ga chako`paytirilgan, o`quv jarayoni davomida amaliy ko`nikmalarni puxta o`zlashtirishi uchun, klinikfanlarda 50%gan azariyva 50% amaliy qismini bajarilishi ta`minlangan, talabalar amaliy ko`nikmalarni puxta egallashlari uchun simulyatsion xonalar tashkil etilgan: muammoga yo`naltirilgan ma`ruzalar, diagnostika va davolashda klinik vaziyatlar, OSKE nitrenajer, simulyatorlar va volonterlardа o`tkazilishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi.
       -talabalarning nazariy va amaliy tayyorgarligini, kasbiy va ixtisoslik fanlari bo`yicha o`quv mashg`ulotlarni klinik amaliyotni kengaytirish hisobiga qaratilgan vazifalarni bajarish,amaliy ko`nikmalarni puxta egallashlari, takomillashtirilgan o`quv reja va dasturlarga muvofiq tegishli shart sharoitlar yaratish maqsadida 24 ta klinik kafedralarda simulyasion xonalar tashkil etilgan.
 
O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017yil 27iyuldagi “Oliy ma`ulmotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiy sohalari va tarmoqlariningi shtir okiniyanada kengaytirish chora-tadbirlari to`g`risida”giPQ-3151-sonli qarori ningijrosi bo`yicha amalga oshirilganishlar
       -2017-yil barcha ta`lim yo`nalishlarining barcha kurslarda 2 ta dangu ruhda mutaxassislik fanlarini ingliz tilida o`qitish bosqichma-bosqich tashkil etildi.
       -institutda chet tili kafedralari o`qituvchilarini jalbetgan holda professor-o`qituvchilar uchun darsdan tashqari vaqtda tegishli mutaxassislik fanlarini chet tilida o`qitish bo`yicha o`quv kurslari tashkil etildi.
       – barcha ta`lim yo`nalisharida mashg`ulotlar rivojlangan davlatlar nufuzliOTMlariprofessor-o`qituvchilari tomonidan yaratilgan o`quv adabiyotlaridan foydalani bo`qitilishi yo`lgaqo`yilgan.
       -2017-2018-o`quv yilidan boshlab har haftaning seshanba kunlari bir marta(dars jadvalining 2-juftligida40 daqiqa “Axborot soati”, 40 daqiqa “Murabbiylik soati” shaklida) barcha guruhlarda “Axborot va murabbiylik soati” mashg`ulotlari yuqori saviyada o`tkazilishi yo`lga qo`yildi.
Institutda 2018-yilda ta`lim sifatini oshirish maqsadida quyidagi ishlarni amalga oshirish rejalashtirildi.
 
1.      Masofavi yo`qitish tizimini va informatsion texnologiyalarni qo`llagan holda o`qitish elementlarini o`quv  jarayoniga kiritish.
2.      Ta`lim tizimida motivatsiya jarayonini ishlab chiqish.
3.      Moodle o‘qitish tizimi (talabalarni mustaqil amaliy ishlarini, simulyasion o`qitish sinflarini tashkiletish)ni joriy etish.
4.      Tibbiyot OTMlari fakultetlari qoshida kafedralararo fantom markazlarini tashkil etish (bu talablarda amaliy ko`nikmalarni qayta-qayta va nihoyat xatosiz bajarishini ta`minlaydi. Fantom markazlarni asosiy maqsadi talablarda nazariy bilimlarini amaliyotda qo`llashdaq o`rquv niyo`qotishni, dadillikni rivojlantirishni ta`minlaydi).
5.      Tibbiyot OTMlari talabalari dailmiyizlan ishlarolib borish ko`nikmalarini shakllantirish.
6.      Davolash-diagnostika ishlarini kompyuter-imitatsiya qilish innovatsion o`quv texnologiyasini o`quv jarayoniga kiritish.
7.      Nazariy va klinik kafedralar o`qituvchilarining bir-birlari bilan tarmoq orqali bog`lanish imkoniyatini yaratish.
8.      Gibrid shaklidagi o`qitishni o`quv jarayoniga kiritish. Bushaklda talaba mustaqil (onlayn) hamda kunduzgi shaklda (o`qituvchi ishtirokida) bilimolishi mumkin.
9.      Har bir PO`larni chet tilini o‘rganishini doimiy nazoratini kuchaytirish, o`quv jarayoniga chet tilini to`liq tatbiq etish.
10. O`quv laboratoriyalar moddiy-texnik bazasini yaxshilash.Ishchi o`quv rejada rejalashtirilgan laboratori shlarni to`liq bajarish uchun kerakli jihozlar va reaktivlar bilan ta`minlash.
11.  Oliy gohning «Eng yaxshi guruhi» tanlovini tashkil etish.(Buusul talabalarni har bir fan bo`yicha materiallarni sifatli o`rganishiga, o‘zini qiziqtirgan fanlar bo`yicha ilmiy ishlarda ishtirok etishiga, institutning jamoat, sport, ma`naviy-ma`rifiy ishlarida faol ishtirok etishga undaydi).
12. Talabalarni (har kun yakunida) bugun Men o`z bilimimni oshirish uchun nima ish qildim degan savolga real ijobiy baho berishga o`rgatish.
13. Talabalarga har bir mavzuning murakkab qismlari bo`yicha savollar tayyorlay bilish, guruh va o`qituvchi muhokamasiga tashlay bilishni o`rgatish.
14. Amaliy mashg`ulotlar ko`nikmalarini mukammal egallash uchun kafedrada simulyatsion auditoriyalar, amaliy mashg`ulot larlaboratoriyasini tashkil qilish va bu yerda har bir amaliy ko`nikmani talabalar tomonidan avtomatizm darajasiga yetkazish.
15.  Kafedralarda integral ma`ruza, master klasslar, kafedralararo va ichki anjumanlarni o`quv yilida davomida o`tkazilishini kuchaytirish.
16.  Yetuk xorijiy ta`lim muassasalaridan yetuk PO`larni o`quv jarayoniga taklif qilish, tajriba almashish maqsadida institut PO`larini xorijiy safarlarini tashkil qilish.
17. Mutaxassislik fanlaridan xorijiy adabiyotlardan foydalangan holda muntazam ravishda O`UM yangilab borish, xorijiy adabiyotlar asosida o`quv, o`quv-uslubiy qo`llanmalar yaratish.
18. Ta`lim sifatini oshirishga talabalar ota-onalarini jalb qilish (talabalar davomati, o`zlashtirish ko`rsatkichlari bo`yicha har semestr yakunida talabalar va ota-onalar bilan uchrashuvlar tashkil qilish).
 
 
 
 
 
BO‘LIMDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN XODIMLAR
F.I.SH Lavozimi Telefonraqami E-mail
1 Yusupov Qaxramon Muxiddinovich bo`lim mas`uli (+99891) 487-90-62 adti07@umail.uz
2 Rustamova Zebo Abdukaxxorovna bo`lim uslubchisi (+99891) 497-56-18 adti07@umail.uz
3 Botirova Kamola San`atovna bo`lim inspektori (+99893) 631-08-78 adti07@umail.uz
4 Karimova O`lmasxon Mirxaliq qizi bo`lim dispetcheri (+99891) 618-19-50 adti07@umail.uz
5 Axmadjonova E`tiborxon Ulug`bek qizi bo`lim dispetcheri (+99891) 491-44-94 adti07@umail.uz
6 Abdurahimov Shuhratbek Akmalxon o`g`li bo`lim ish yurituvchisi (+99891) 489-18-19 tdsiaf-atm@mail.ru

adti07@umail.uz