3 yillik o’tish ballari statistikasi

2017-2018 o‘quv yilida Andijon davlat tibbiyot institutiga o‘tish ballari

grant: kontrakt
Maksimal ball Minimal ball Maksimal ball Minimal ball
5111003 Kasb ta’limi: tibbiy pedagogik ish 186;5 178;7 172;3 165;2
5510100 Davolash ishi        
5510111 Davolash ishi (Andijon viloyati) 185;2 198;4 180;9 177;3
5510112 Davolash ishi (Namangan viloyati) 182;8 176;3 181;6
5510113 Davolash ishi (Farg‘ona viloyati) 187;2 167;3 181;8 202;7
5510200 Pediatriya ishi        
5510211 Pediatriya ishi (Andijon viloyati) 185;7 194;9 167;5 154;5
5510212 Pediatriya ishi (Namangan viloyati) 193;8 191;9 167;8 178;7
5510213 Pediatriya ishi (Farg‘ona viloyati) 189;2 157;9 167;3 188;8
Pediatriya ishi PK1765 (noma’lum) 168;9
5510300 Tibbiy profilaktika ishi        
5510311 Tibbiy profilaktika ishi (Andijon viloyati) 149;7 108;4 146;4 91;1
5510312 Tibbiy profilaktika ishi (Namangan viloyati) 145;0 84;6 144;2 83;8
5510313 Tibbiy profilaktika ishi (Farg‘ona viloyati) 169;3 103;2 141;9 81;1
5510400 Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha)        
5510411 Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) (Andijon) 191;1 196;6 183;4 191;9
5510412 Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) (Namangan) 167;4 158;6
5510413 Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) (Farg‘ona) 206;5 173;3 187;2
5510413 Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha) Buxoro 186;2
5510500 Farmatsiya (turlari bo‘yicha) 193;1 198;4 153;7 168;8
5510700 Oliy hamshiralik ishi 153;9 107;4 145;4 102;3
5510711 Oliy hamshiralik ishi (Andijon viloyati) 153;9 107;4

 

2018-2019 o‘quv yilida Andijon davlat tibbiyot institutiga o‘tish ballari

 

Maksimal Minimal Maksimal Minimal
O‘zb Rus
Kasb ta’limi
Kontrakt 147.3 138.4 114.7 95.7
Grant 181.3 148.3 136.1 119.2
Davolash
Kontrakt 169.7 161.2 114.5 113.2
Grant    Andijon 224.5 154.5 160.1 125.2
Namangan 229.9 170.0 167.5 116.1
farg‘ona 209.5 166.3 168.5 128.3
Ped fak
Kontrakt 169.5 155.5 128.5 97.4
Grant    Andijon 185.7 170.9 140.9 119.6
Namangan 177.2 167.4 142.1 109.3
farg‘ona 219.2 169.6 175.0 140.1
Farmatsiya
Kontrakt 164.0 123.6 100.1 64.8
Grant    Andijon 202.0 165.3 145.1 115.9
Namangan 147.6 125.8 107.6 107.6
farg‘ona 174.3 164.7 146.7 146.7
Tibbiy profilaktika
Kontrakt 135,4 107,7 110.0 70.6
Grant    Andijon 166,7 146,2 135.2
Namangan 160.2 145.6 85.8
farg‘ona 146.1 140.1 101.2
Stomatologiya
Maksimal Minimal Maksimal Minimal
O‘zb Rus
Kontrakt 166.8 145.5 112.1 75.6
Grant    Andijon 214.9 158.2 110.0 73.3
Namangan 226.8 169.0 154.3 133.5
farg‘ona 181.8 139.5 159.9 87.1
OXI
Kontrakt 146.6 111.5 101.3 85.8
Grant    Andijon 154.7 150.2 101.2 96.8
Namangan 160.5 113.3 101.6
farg‘ona 151.9 129.2 90.2