ADTIda tahsil olayotgan xorijiy talabalar to’grisidagi ma’lumot