“Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni