Mahorat darslari – tibbiyot sifati ortishi garovi

 Har bir soha аyniqsa, tibbiyotda doimiy bilimlarni mustahkamlab borishish samaradorligi hamda sifatiort ishiga sabab bo’ladi. Bilimlarni mustahkamlashni tibbiyot hodimlari uchun erta –kechi bo’lmasligi hammamizga ma’lum. Hozirgi axborotlashgan davrda tibbiyotdagi yangiliklar bilan atrof hududlardagi tibbiy kadrlar malakasini oshirish yanada foydali hisoblanadi. Batafsil…