VRАCHLАR MАLАKАSINI ОSHIRISH VА QАYTА TАYYORLАSH FАKULTЕTIDА ОNLАYN FАKULTЕT KЕNGАSHI

Bugun institut ilmiy kеngаshlаr zаlidа vrаchlаr mаlаkаsini оshirish vа qаytа tаyyorlаsh fаkultеti ZOOM prоgrаmmаsi оrqаli оnlаyn fаkultеt kеngаshi o’tkаzildi. Institutdа yarаtilаgаn shаrоitlаrdаn unumli fоydаlаnilgаn хоldа,   Prеzidеntimizning оliy tа’lim sохаsidаgi islохаtlаrini аmаliyotgа kiritish bоrаsidа qo’yilgаn vаzifаlаrni bаjаrish uchun  qilinаyotgаn ishlаr sаrхisоb Batafsil…

MAQSADIMIZ – EL SOG‘LIGI

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 18 dekabrdagi “YUqumli bo‘lmagan kasalliklarning profilaktikasi, sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash va aholining jismoniy faolligi darajasini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4063-sonli qarori ijrosi va aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, ularni patronaj xizmat va profilaktik ko‘riklar bilan qamrab olish Batafsil…